پروژه‌ها

پروژه‌ها

انتخاب

دومین پروژه‌ای که انجام دادم ولی هیچ اطلاعاتی از آن در اختیارم نیست، پروژه ایجاد یک اپلیکیشن موبایل برای وب‌سایت خبری بود. اپلیکیشن موبایل را

پروژه‌ها

شهرمن

اولین پروژه‌ای که در دوران کاری خودم انجام دادم. پروژه شهرمن به سفارش شهرداری باغبادران بود. این پروژه شامل دو بخش سرور و موبایل بود.