انتخاب

دومین پروژه‌ای که انجام دادم ولی هیچ اطلاعاتی از آن در اختیارم نیست، پروژه ایجاد یک اپلیکیشن موبایل برای وب‌سایت خبری بود. اپلیکیشن موبایل را یکی از همکاران توسعه می‌دادند و من مسئول واکشی اطلاعات از پایگاه‌داده وردپرس و پیاده‌سازی api بودم. کار متفاوتی بود و پیاده‌سازیش نیز به خوبی انجام شد ولی هیچ وقت اجرا نشد و به صندوقچه خاطرات من رفت.