یوسف زمانی

پروژه‌ها

انتخاب

دومین پروژه‌ای که انجام دادم ولی هیچ اطلاعاتی از آن در اختیارم نیست، پروژه ایجاد یک اپلیکیشن موبایل برای وب‌سایت خبری بود. اپلیکیشن موبایل را

ابزارها

فونت در برنامه‌نویسی

بسمه‌تعالی بعد از گذشت چند ماه یا چند سالی که در یک رشته فعالیت کنید، یکسری روتین و فرآیند، آگاهانه یا ناخودآگاه درون ذهن شما

پروژه‌ها

شهرمن

اولین پروژه‌ای که در دوران کاری خودم انجام دادم. پروژه شهرمن به سفارش شهرداری باغبادران بود. این پروژه شامل دو بخش سرور و موبایل بود.

برنامه‌نویسی

که عشق آسان نمود اول …

به‌نام‌خدا سال اول دانشگاه پس از چند سال یافتم آن چیزی را که منرا به وجد می‌آورد برنامه‌نویسی است، متفاوت از تمام چیزهایی که تا